00c2ba_b4e5ed20064b42a4922d5b4cec2ce60f_mv2.webp

Mångkonstnärlig och internationell kulturförening på Kimitoön söker verksamhetsledare och festivalproducent

Verksamhetsledare för Norpas rf fr.o.m 1.1.2022

Norpas rf söker en professionell, till kulturarbete passionerat inställd verksamhetsledare.

 

I arbetet leder du föreningens verksamhet, projekt och administration tillsammans med styrelsen och andra anställda. Du fungerar också som anställdas förman.

 

Till arbetsuppgifterna hör

 • Att ansvara för föreningens verksamhet i sin helhet och utveckla den

 • Ansvar för administrationen, bidragsansökningarna och rapporteringen

 • Upprätthållandet av lokala, nationella och internationella kontakter och nätverk

 • Skapa nya projekt och skaffa finansiering till dem

 • Koordinering av projekt enligt behov och möjligheter

 • Fungera som föreningens sekreterare

För att kunna sköta arbetsuppgiften framgångsrikt behöver personen ha ett gemenskapsskapande inställning och en vilja att långsiktigt engagera sig i utvecklingen av föreningen. Dessutom behövs samarbetsförmåga, goda färdigheter att kommunicera både muntligt och skriftligt, ett systematiskt tillvägagångssätt, flytande finska, samt tillräckliga färdigheter i engelska och svenska.

 

Av den sökanden förutsätter vi

 • Erfarenhet av förenings förvaltning och -byråkrati 

 • Kompetens att styra stora helheter

 • En djup förståelse och ansvarstagande av de årliga statliga bidragsansökningarna, rapportering och förberedande av föreningens dokument.

 • Kunnande av en förenings ekonomi

 • Erfarenhet i projektförvaltning

 • Erfarenhet och kunnande av medelinsamling

 • Förstå och förbinda sig i Norpas värdegrund

 • Flexibilitet i arbetstiderna och att vid behov arbeta också kvällstid och på helgerna.

 

Till fördel för sökanden är också

 • Brett kännande av kulturbranschen

 • Nätverk inom kulturbranschen

 • Kännedom av Dalsbruk by och Kimitoöns kommun

 • Goda kunskaper i svenska


 

Anställningen för verksamhetsledare är en tillsvidare, timanställning med växlande arbetstider. Ett års lön för verksamhetsledaren motsvarar 3-6 månaders (37h/vecka) heltidsarbete. Arbetstiden är beroende av mängden projekt, ansvarsområden och bidrag. Projektarbetet kan delas mellan verksamhetsledaren och andra anställda. Verksamhetsledarens lön är 14,50€/h.

Arbetet är främst distansarbete. Dessutom finns möjlighet till ett kontorsutrymme i Dalsbruk

Mer information verksamhetsledare Ville Laitinen, info@norpas.fi, 0407700065.
 

Norpas rf

Norpas rf är ett nätverk och förening, grundad 2012 av Kimitoöns kulturaktörer, konstnärer och producenter.

Till Norpas rf:s kärnverksamhet hör:

 1. Arrangera den årliga internationella flerkonsnärliga Festival Norpas i augusti

 2. Upprätthålla konsnärsresidens i Dalsbruk

 3. Producera offentliga konstverk ii Dalsbruk

Dessutom har Norpas rf ett- och fleråriga projekt. Projekt för år 2022 är:

 1. Understödande av lokala konst och evenemang (finansiering: Kimitoöns kommun)

 2. Kulturutbyte och -nätverk inom evenemangbranschen i Ryssland (OKM)

 3. TransPort - En på Finska viken seglande segelbåtsresidens och nycirkusshow (bl.a. Koneen Säätiö)

 4. Nätverksverksamhet till olika delar av Europa (bl.a. SKR)


Norpas rf har under årens lopp skapat ett nationellt och internationellt nätverk av konstnärer, kulturaktörer och producenter. Festivalen arrangeras av en grupp konstnärer.

Festivalproducent Norpas rf fr.o.m. 1.1.2022

Som producent för Festival Norpas ansvarar du, med styrelsens stöd, för Festivalen som helhet. Producenten har ansvar för det praktiska, från reserveringar, inkvartering och tillståndsansökningar till orderhantering. Producenten fungerar som en central kontaktperson mellan samarbetspartners, gruppansvariga och volontärer, styrelsen och festivalbesökarna. Producenten sköter också kommunikation och marknadsföring med stöd av andra anställda.

 

Producentens anställning är en tillsvidare timanställning med varierande arbetstider. Ett års lön för producenten motsvarar 3-6 månaders (37h/vecka) heltidsarbete, beroende på antalet projekt, ansvarsområden och bidrag. Projektarbetet kan delas mellan producenten och andra arbetare. Producentens lön är 14,26€/h. Arbetet är främst distansarbete. Dessutom finns möjlighet till kontorsutrymme i Dalsbruk.

 

Arbetets syfte

 • Ha helhetsansvar över Norpas-festivalen

 • Fungera som kontaktperson och koordinator för gruppansvariga och volontärer

Av den sökande förutsätter vi

 • Utbildning eller erfarenhet av producentarbete

 • Förmåga till självständig organisering av helheter

 • Kompetens att jobba i digitalt

 • flexibilitet i arbetstiderna och vid behov arbeta kvällstid och på veckosluten


 

Till fördel för sökanden är också

 • Flytande svenska

 • Kompetens i kommunikation och marknadsföring

Festival Norpas är en tvärkonstnärlig och internationell festival för fri kultur. Festivalen arrangeras för tionde gången i Kimitoöns bruksbyn Dalsbruk. Norpas rf är ett nätverk och förening, grundad 2012 av Kimitoöns kulturaktörer, konstnärer och producenter.