Tiina Itkonen
Tiina Itkonen

Omakuva

Niels Qaanaaq
Niels Qaanaaq

Kuva: Tiina_Itkonen 2019

Tiina Itkonen
Tiina Itkonen

Omakuva

1/2

TIINA ITKONEN

LÖRDAG 7.8.

10:00–11:00 Verkstan, gratis

Tiina Itkonen: Piniartoq och andra arktiska berättelser -bildvisning

 

Fotografikonstnär Tiina Itkonen behandlar ursprungsbefolkningen och klimatförändringen i sina verk. Itkonen visar sina fotografier och berättar om sitt arbete på Grönland, dit hon gjort flera fotograferingsresor sedan 1995. Längs med Grönlands västkust har Itkonen färdats med hundspann, motorbåt, segelbåt, helikopter, litet flygplan, fraktfartyg, passagerarfartyg och oljetanker. Distansen hon tillryggalagt är långt över tusen kilometer och i byar och städer på vägen har hon lärt känna lokalbefolkningen.

 

Klimatförändringen syns och påverkar de arktiska områdena mera än övriga världen. Om hela den Grönländska landisen skulle smälta skulle det betyda en höjning av havsnivån på t.o.m. sju meter.

 

Itkonen har studerat fotografering på Åbo yrkeshögskolan och Konstindustriella högskolan. Hennes fotografier har man kunnat se på utställningar i Finland och utomlands sedan år 2000.

Niels_Qaanaaq_2019_Tiina_Itkonen.jpg