Foto: Niilo Rinne

KULTUR TILL EVENEMANG

PÅ KIMITOÖN

 

Hej du konstnär eller arrangör av evenmang på Kimitoön!

Norpas ry presenterar en nyhet i år! Vi börjar stöda konstnärers möjligheter att delta i lokala evenemang. Vår avsikt är att förmedla konstnärer till lokala evenemang som t.ex. arrangeras av byalag, föreningar, företag och museum. Norpas ry betalar arvodet till konstnären.

 

Konstnären kan föreslå program eller konstverk till ett evenemang. Arrangören kan önska en viss konstnär. Parterna hittar varandra i registret som Norpas ry tillhandahåller. Norpas roll är att få till stånd en dialog mellan konstnären och arrangören samt att betala kostnaderna inom ramen för den överenskomna budgeten. 

 

Vi samlar ihop ett register över konstnärer och evenemangsarrangörer som är verksamma på Kimitoön. Lämna dina kontaktuppgifter med denna blankett.