Artpark_red.jpg

Taalintehdas - Artpark

Norpas ry on tuottanut julkisia ympäristötaide-, kuvataide- ja veistosteoksia Taalintehtaan ruukkikylälle Artpark-teospuistoon vuodesta 2017. Teoksia on tällä hetkellä neljä, joista kolme veistoksellista ympäristötaideteosta sekä yksi on muraali. Artparkin teokset ovat pysyviä, mutta osa, erityisesti ympäristö-taideteoksista, on tarkoituksella tehty ja jätetty luonnon, miksei toisinaan myös ihmisen osana luontoa, muokattavaksi.

 

Tarkoituksenamme on juurruttaa taidetta pysyvämmin osaksi Taalintehtaan kylää ja yhteisöä sekä tuoda taidetta kaikkien ihmisten ulottuville.

 

Tavoitteenamme on tuottaa vuosittain vähintään yksi uusi julkinen teos siten, että teokset muodostavat jatkuvasti karttuvan teosten kudelman. Teoksia ei kuitenkaan ole rajattu tietylle alueelle "patsaspuistoksi", vaan ne ovat Taalintehtaan ruukkikylälle luonteenomaisesti ripoteltuna pitkin kylää ja luontopolkuja. Teosten kudelmasta tulee vuosien mittaan Taalintehtaalle leimaa-antava kattava julkisen ympäristö- ja kuvataiteen ulkoilmanäyttely.

OFFENTLIG KONST

TILL DALSBRUK

Under Norpas ArtPark-projektet har det producerats fem konstverk i Dalsbruk:

Johanna Turunen: Blå himmel

Joaquin Jara (ES): Portrait of Taalintehdas

Tuomas Korkalo: Tillsammans är vi en grupp

Outi Linnosuo och Oona Tikkaoja: Piiloleikki (Kurragömma)

Ritva Kovalainen och Tuuli Turunen: Tidsresan

Artparkin myötä pyrimme kuitenkin vahvistamaan Taalintehtaan tunnettuutta taideyhteisönä ja -kylänä. Vuonna 2021 tarkoituksenamme on tuottaa kaksi teosta, joista toinen tulee olemaan kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija Jenni Tieahon ympäristötaideteos/veistos.

Teosten valinnassa kestävyydellä ja ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys. Julkisen taiteen tekijät voivat hakea residenssiin ja teoksista ja työskentelystä maksetaan työ- ja materiaalikorvaus. Avoimen hakemuksen voi lähettää info@norpas.fi.

Residenssi- ja Artpark-toiminnalla pyrimme juurruttamaan taidetta pysyvästi Taalintehtaalle erityisesti. Visionamme on, että kymmenen vuoden päästä Taalintehdas tunnetaan taidekylänä, jossa on paljon kulttuurialan omaehtoistatoimintaa sekä taidetta kaikkien koettavaksi ympäri vuoden. Festivaali ja residenssi toimivat alkusysäyksenä toiminnallemme.

Tavoitteenamme on, että julkisesta taiteesta ja muusta kulttuuritoiminnasta huokuu henki, että taide ei ole tuote, joka on rahalla hankittu, vaan tarkkaan harkittua ja ympäristöön, kylän historiaan ja kulttuuriin sopivaa sekä sosiaalisesti ja ajallisesti kestävää.

Haluamme siis toteuttaa toiminnan alusta lähtien huolella ja kunnolla, ruohonjuuritasolta ja alusta pitäen, teos kerrallaan harkiten. Kyseessä ei ole siten yhden ihmisen näkemys vaan pyrimme kaikessa osallistamaan ja kunnioittamaan kyläyhteisön, sen asukkaiden, yrittäjien sekä kunnan toiveita.

ARTPARK_Sivu_4.jpg
Maalaus2-770x562.jpg
_MG_2436.JPG
_98A0770-1.JPG
ARTPARK_Sivu_2.jpg
PIILOLEIKKI KYLTIT_06.jpg
aikamatka_2644.jpg
aikamatka kyltti.jpg